ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ

ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಐಕಾನ್: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೊಡಕಿಗೆ

ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆಳ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ, ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ. ಐಕಾನ್ "ಟ್ರಿನಿಟಿ" ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ trisolnechny ಬೆಳಕಿನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಊಹಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಭಗವಂತನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿತ್ವವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

"ಟ್ರಿನಿಟಿ" ಐಕಾನ್

ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಕೇತ triipostasnogo ಲಾರ್ಡ್ ಏಕತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದೆ. ಲಿಖಿತ ಮೂಲಗಳು ಐಕಾನ್ ಪೂರಕ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮೌಖಿಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರ - ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಈಸ್ಟರ್ ನಂತರ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರ್ಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಆತ್ಮದ ರಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದಿತು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ - ಪಾಪ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳ ತರಲು - ಯೇಸುವಿನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡವು. ಐಕಾನ್ "ಟ್ರಿನಿಟಿ" ಜೆನೆಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ "ಅಬ್ರಾಮ್ ಆತಿಥ್ಯ." ಆದರೆ ದೇವರ ಪದಗಳ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವು. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಒಕ್ಕೂಟ, ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ತೇಜೋಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಐಕಾನ್ "ಟ್ರಿನಿಟಿ" Andreya Rubleva

ಇದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಫೇಯ್ತ್ ಲೇಖಕ ಮೂಲತತ್ವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆಳದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಏಂಜಲ್ಸ್, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದುಃಖ ನೆನೆಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಡಿವೈನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಿವ್ವಳ ಪರಿಣಾಮವು ಆಗಿದೆ. ಐಕಾನ್ "ಟ್ರಿನಿಟಿ" ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ, ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಅರ್ಥ. ಇದು ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅನಂತ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯ, ತಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಜಾಣ್ಮೆ, ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೇಲಿದ್ದು. ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರಿ ಆಕಾಶ, ಇದು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಗಮಕ್ಕೆ.

ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು

ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ಟ್ರಿನಿಟಿ". ಇದರ ರಸ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಶಾಂತಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೈವಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಭಾವನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು. ಯಾವುದೇ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ , ಪವಿತ್ರ ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಮೌನವಾಗಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ಸ್ತಬ್ಧ ಫೇಸಸ್. ಮಾನವ ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ನೇಯುವ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಮುಂದುವರಿದ ಬೆಂಬಲ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅವಲೋಕಿಸುವ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗ, ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸಾಕಾರ ರಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ - ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐಕಾನ್ ಪಾಪಗಳ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಚಿತ್ರ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿದೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೈವಿಕ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಈ ನಿಜವಾದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ, ಐಕಾನ್ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಳವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪೀಟಿಕೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂತೋಷ, ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 kn.unansea.com. Theme powered by WordPress.